English
kArton hírlevél

Üzemeltető: lev-lista.hu

Keresés

   kArton > karikatúra > cikkek > Karikatúra Akadémia > oldal
Karikatúra Akadémia
dátum: 2012.09.17
Karikatúra Akadémia1/3 oldal

 

A Karikatúra Akadémia online adása:

A karikatúráról Magyarországon a múlt század 80-as éveinek végéig Koczogh Ákos irodalomtörténész és Kaján Tibor karikaturista tartott néhány ismeretterjesztő előadást - többek közt a TIT Szabadegyetemén.* Ezen kívül - ugyancsak a 80-as évek végéig - a MÚOSZ újságíró iskolájában szenteltek évente egy-két órát a karikatúra publicisztikai integrációinak. A szakmai ismeretek elsajátítása ezen kívül a Ludas Matyi c. szatirikus hetilap laza, alkalmi "tutor" rendszerében, néhány önképzőkör jellegű szerveződésben (pl. a Fiatal Karikaturisták Stúdiójában) és a Kaján Tibor körül kialakult szellemi körben volt lehetséges. Ahhoz képest, hogy a karikatúra Nyugat-Európa több képzőművészeti főiskoláján, de pl. Kijevben, Krakkóban és Szófiában - sőt: Pekingben is - önálló szakon vagy ún. speckollon, továbbá lapok és szakmai szerveződések stúdióiban is tanulható volt, mindez kevésnek bizonyult, de a 90-es évek első felétől ez a kevés lehetőség is megszűnt. A korábban nemzetközi hírű magyar karikatúra hanyatlásnak indult.

Időközben a sajtó és ezen belül a karikatúra szerepe is megváltozott. A számítástechnika, illetve az internet fejlődése az elmúlt húsz évben radikálisan kibővítette a karikatúra szellemi és technikai mozgásterét, egyúttal átalakította - gazdagította - magát a kifejezésmódot is. Gyakorlatilag megszűnt a nyomtatott publicisztikai karikatúra hegemóniája, ugyanakkor már a második generációváltás előkészületei zajlanak anélkül, hogy a pályakezdő karikaturisták - és persze a nyomtatott, ill. e-lapok kiadói, szerkesztői, laptervezői, valamint a művészeti szak(újság)írók, képzőművész növendékek stb. alaposabban ismernék ezt a kifejezésmódot, illetve "szakmát". Ilyenformán helye keletkezett egy súlyos hiányt pótló szakszerű** előadássorozatnak.

A kArton Galéria - Karikatúra és Képregény Múzeum, valamint a MKISZ Szatirikus Képzőművészeti Szakosztálya (a kortárs magyar karikatúra művészet legjobbjait is befogadó szakmai műhely)*** a szakesztétikai alapvetések közös meghatározása és a várható érdeklődés felmérése után úgy döntött, hogy 2012. szept. 21-től 2013. május 31-ig Karikatúra Akadémia néven heti két órás ingyenes előadássorozatot szervez szerkesztők, újságírók, szakírók, laptervezők, ill. tördelők, fiatal művészettörténészek, továbbá közép- és felsőfokú képzőművész növendékek, kezdő karikaturisták, valamint a karikatúra iránt érdeklődők számára. A pénteki stúdiumok első részében szakelőadók tartanak előadásokat, a pódiumbeszélgetés jellegű, könnyedebb második részben ismert karikaturisták szerepelnek. 

 

A teljes előadássorozat terve

 

1. Szakesztétika - Általános szaktörténet - A karikatúra integrációi: rajzművészeti, sokszorosító grafikai, festészeti, nyomtatott és e-publicisztikai stb. karikatúra (szept. 21 - okt. 26.) 

2. A publicisztikai karikatúra - Fajtái - Tartalmi, formai és technikai meghatározottsága - E-karikatúra és az új kompozit technikák (nov. 2. - dec. 28.)

3. Magyar sajtókarikatúra-történet - Az elmúlt évtizedek magyar sajtókarikatúrája a külső intenciók erőterében - A politikai és társadalomkritikai e-karikatúra lehetőségei Magyarországon (2013. jan. 4. - febr. 1.)

4. A karikatúra tartalmi eszközrendszere (szatíra, humor, vicc, geg stb.) - Elemi formai specifikumok (morfológia és transzpozíció, lényegkiemelés a kompozícióban, a stílus) - Hagyományos és pc-s szaktechnika (febr. 8. - márc. 8.)

5. A karikatúra kommunikációs hatásfoka - Új közegek és publikációs lehetőségek - A karikatúra szabadsága, szabad átjárás az integrációi közt (márc. 14. - ápr. 12.) 

6. Karikatúra és tömegkultúra - Az előítéletek és közhelyek a karikatúrában - Szakmai etika és etikettek (ápr.19. - máj. 10.)

7. Kötetlen beszélgetések a karikatúra egyéb vonatkozásairól és aktuális problémáiról: a megélhetési karikatúráról, a dilettáns karikatúráról és a tényleges karikatúráról stb. (máj. 17. - 31.)

 

Szándékaink szerint az előadássorozat további egy évig szakmai-szellemi műhelyként folytatódik az első év előadásait rendszeresen látogató résztvevőkkel - reményeink szerint fiatal karikaturistákkal. A kötetlen beszélgetéseket a MKISZ Szatirikus Képzőművészeti Szakosztályának ismert művészei (Kemény György, Dr. Halász Géza, Jelenszky László, Szerényi Gábor stb.) szervezik és vezetik.

Az előadások és levezető pódium-beszélgetések helyszíne a kArton Galéria (1054 Bp. Alkotmány u. 18.) két kiállítóhelysége. Az egymásra épülő keret-előadások állandó előadója Császár Tamás (karikaturista, szakíró), a pódiumbeszélgetések "háziasszonya" Benkő Zsuzsanna (művészettörténész, galériavezető).


 

Jegyzet

* Ezek az esztétikailag megalapozatlan és szaktörténetileg is egyoldalú előadások nem a karikatúráról szóltak, hanem a manipulált közvélekedéssel kölcsönhatásban az akkori sajtókarikatúra szakmailag is szűk mozgásterét igazolták és propagálták külső politikai iniciatívák mentén.

** Nem ismeretterjesztő-népszerűsítő, hanem szakmailag magas színvonalú előadásokról van szó; ezért tartottuk szükségesnek a kétszer 45 perces "tanórák" második részében a szórakoztató, így levezető jellegű, pódiumbeszélgetéseket.

*** A szakosztály tagjai: Árvay László, Bojcsuk Iván, Császár Tamás, Fenekovács László, Gyulai Líviusz, Dr Halász Géza, † Hegedűs István, Jelenszky László, Kaján Tibor, Kemény György, Lipták György, Makina, Sajdik Ferenc, Surányi J András, Szalay Pál, Szerényi Gábor, Tettamanti Béla és Varga Zsófi.

 

Támogatók:

 
A cikk még nem ért véget!